History

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Is Lenin with us?

Avakov, A. Is Lenin with us? / A. Avakov ; дар. A. Avakov ; ubers L. Herasychuk ; ed. N. В. Stativko. — Kharkiv : Folio, 2017. — 157 p.


Історія української культури

Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посібник / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. — Київ : Кондор, 2016. — 352 с.


Новейшая история народов мира

Смирнов, В. Н. Новейшая история народов мира (исторические особенности и традиции народов Европы и Северной Америки) / В. Н. Смирнов ; дар. В. Н. Смирнов. — Харьков : [б. и.], 2017. — 179 с.


Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941

Бердз, Д. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. / Джеффрі Бердз ; пер. з англ. Д. Аладько ; Північно-східний університет, Інститут єврейських досліджень. — Рівне : Волинські обереги, 2017. — 157 с.


Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року

​Скляр, В. М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / В. М. Скляр ; дар. В. М. Скляр ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 415 с.


Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України

Трачук, О. В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України (друга половина V-X ст.) / О. В. Трачук ; дар. О. В. Трачук ; ПХДПУ. — Київ : Центр учбової літ., 2017. — 308 с.


Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX - начале XX веков

Журило, Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX — начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 264 с.


Гурьев Казачок

Гурьев, В. П. Гурьев Казачок (1672-2015) : краевед. очерки и материалы : в 2 т. / В. П. Гурьев. Т. 1 / ИИФЭ НАН Украины, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Этнографический музей “Слобожанські скарби” ; дар. М. М. Красиков ; ред. М. М. Красиков. — Харьков : Эксклюзив, 2016. — 528 с.


Україна і НТУ “ХПІ” у вимірах історії та сучасності

Україна і НТУ “ХПІ” у вимірах історії та сучасності : лекція до Дня знань : методична розробка / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; уклад. О. Г. Романовський [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 30 с.


Науково-інформаційний вісник

Науково-інформаційний вісник. № 2(73) : березень-квітень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2011. — 139 с.


Західноукраїнська трагедія. 1941

Романів, О. Західноукраїнська трагедія. 1941 = Western Ukrainian Tragedy. 1941 / О. Романів, І. Федущак ; Наукове товариство ім. Шевченка, Українознавча б-ка НТШ, Фундація українського вільного ун-ту в США. — 3-тє вид. — Львів : [б. и.], 2008. — 428 с.


Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 4 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам), Ч. 2 : 1815-1835 гг. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : НУА, 2005. — 1004 с.


Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : Золоті сторінки, 2001. — 662 с.


Воины-таджикистанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны

Воины-таджикистанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / дар. Е. И. Сокол ; сост. Н. А. Смолярчук [и др.]. — Киев : [б. и.], 2015. — 120 с.


Pages