Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Основи фінансового менеджменту

Федоренко, І. А. Основи фінансового менеджменту : конспект лекцій / І. А. Федоренко, Н. О. Власова, А. Б. Макаренко ; дар. А. Б. Макаренко ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : Світ книг, 2021. — 152 с.


​Національна економіка

Національна економіка : підручник / П. В. Круш [та ін.] ; ред. П. В. Круш ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Каравела, 2018. — 535 с. : рис.


Системи управляння якістю

Кузьміна, Т. О. Системи управляння якістю : навч. посібник / Т. О. Кузьміна, В. В. Євтушенко. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 500 с. : табл., рис.


Облік і аудит у страхових організаціях

Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посібник / В. С. Лень, О. О. Сидоренко ; ред. В. С. Лень ; ЧНТУ. — 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Каравела, 2018. — 460 с. : табл., рис. 


Міжнародний бізнес

Карасьова, Н. А. Міжнародний бізнес: практикум / Н. А. Карасьова. — Київ : Ліра-К, 2020. — 74 с. : табл., рис.


Моделирование и анализ структур организационных систем

Коваленко, И. И. Моделирование и анализ структур организационных систем : посвящ. 95-летию Национального ун-та кораблестроения имени адмирала Макарова : учеб. пособие / И. И. Коваленко, С. К. Чернов ; НУК. — Николаев : Издатель Торубара В. В., 2015. — 124 с. : табл., рис.


Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій

Дорошук, Г. А. Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій : монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова ; ОНПУ. — Одеса : Освіта України, 2021. — 207 с. : табл., рис.


Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку

Говорушко, Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко ; НУХТ. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 168 с.


Економічна теорія

Економічна теорія : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар.: С. І. Архієреєв [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченка І. С., 2020. — 229 с. : табл., рис.


​Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи

Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; дар. В. Й. Жежуха ; НУ “ЛП”. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. — 216 с. : табл., рис. 


Теплозабезпечення населених пунктів. Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент

Теплозабезпечення населених пунктів. Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент : монографія / Б. І. Басок [та ін.] ; ІТТФ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 242 с. : табл., рис. — (Проєкт “Наукова книга”). 


Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем

Підвищення ефективності управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних систем : монографія / Є. М. Шапран [та ін.] ; дар.: Є. М. Шапран [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 168 с.


Best Policy Practices for Promoting Energy Efficiency

Best Policy Practices for Promoting Energy Efficiency : A Structured Framework of Best Practices in Policies to Promote Energy Efficiency for Climate Change Mitigation and Sustainable Development / UNECE ; дар. А. В. Бойко. — New York ; Geneva : United Nations, 2015. — 61 p.


Експертиза з охорони праці

Експертиза з охорони праці : конспект лекцій / В. Ф. Райко [та ін.] ; дар. Є. О. Семенов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с. : табл., рис.


Экономическая теория

Экономическая теория : учеб.-метод. указ. для иностр. студ. по спец. “Экономика”, “Учет и налогообложение”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность” / НТУ “ХПИ” ; дар.: С. И. Архиереев [и др.] ; сост.: С. И. Архиереев [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 71 с. : табл., рис.


Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій

Стефік, М. Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій = Breakthrough / М. Стефік, Б. Стефік ; дар. В. Л. Кириленко ; пер. з англ.: Д. Конарєва, Л. Савицька ; заг. ред. Л. Савицька. — Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2005. — 305 с.


Pages