Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку

Куцик, П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : присвячується 200-річчю з часу заснування Львівського торг.-екон. ун-ту / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. Ч. 1 / ЛТЕУ ; дар. П. О. Куцик. — Львів : Растр-7, 2016. — 460 с.