Технологічна інноваційна діяльність в обслуговуванні виробництва

Погорєлов, С. М. Технологічна інноваційна діяльність в обслуговуванні виробництва : монографія / С. М. Погорєлов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. — 266 с.