Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф.

Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 216 с.