Інжиніринг у ресторанному бізнесі

Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посібник / О. В. Кузьмін [и др.] ; НУХТ, НАУ, ПрАТ “ВНЗ “МАУП”. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. — 485 с. : рис.