Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського міжвуз. наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому дню філософії та 20-річчю ф-ту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний інститут”, 18-19 листоп. 2016 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, АВІНК, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2016. — 127 с.


Емоційний інтелект

Ґоулман, Д. Емоційний інтелект = Emotional Intelligence : [кн., яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним] / Д. Ґоулман ; пер. з англ. С.-Л. Гуменецька. —​ Харків : Віват, 2018. — 512 с.


Psychology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments

Romanovskyi, O. G. Psychology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments / O. G. Romanovskyi, L. M. Gren’, A. Ye. Knysh ; ed. O. G. Romanovsky ; рец.: O. A. Ihnatyuk, T. B. Khomulenko ; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. — Electronic text data. - Kharkiv : NTU “KhPI”, 2015. — 116 p.


Методологічні проблеми наукової психології

Рибалка, В. В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / В. В. Рибалка ; дар. В. В. Рибалка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. —​ Київ : Талком, 2017. — ​245 с.


Мысли

Новиков, Б. В. Мысли : монография / Б. В. Новиков. — Киев : Мироновская типография, 2012. — 496 с.


О сновидениях

Фрейд, З. О сновидениях : пер. с нем. / З. Фрейд. — Харьков : Фолио, 2005. — 414 с.


По ту сторону добра и зла

Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла : пер. с нем. / Ф. Ницше ; сост., авт. предисл., авт. примеч. М. А. Блюменкранц. —​ Москва : ЭКСМО, 2016. — ​848 с.


Психологія інновацій та реклами

Закалик, Г. М. Психологія інновацій та реклами : навч. посібник / Г. М. Закалик, Н. В. Партико ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 248 с.


Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств

Феррацці, К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств = Never Eat Alone, Expanded and Updated / К. Феррацці, Т. Рез ; дар. О. В. Одноволикова ; пер. з англ. І. Грипа. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — ​350 с.


Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір

Андрушко, Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія / Л. В. Андрушко ; дар. Л. В. Андрушко. — Київ : ТОВ Юрка Любченка, 2016. — 212 с.


Простір сенсу

Простір сенсу / дар. Ю. Пісковський ; уклад. Ю. Пісковський. —​ Київ : КВІЦ, 2019. — ​384 с.


Основи філософії освіти

Пономарьов, О. С. Основи філософії освіти : навч.- метод. посібник / О. С. Пономарьов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.


Філософські поради

Пазиніч, С. М. Філософські поради / С. М. Пазиніч. —​ Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. — 344 с.


Психология: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие / А. Г. Романовский [и др.] ; дар. А. Г. Романовский ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : Точка, 2014. — 184 с.


Онтология. Философские проблемы сознания

Владленова, И. В. Онтология. Философские проблемы сознания : учеб.-метод. пособие / И. В. Владленова, О. А. Дольская ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : Иванченко И. С., 2019. — ​258 с.


Pages