Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Організаційна психологія

Богдан, Ж. Б. Організаційна психологія: конспект лекцій, методичні вказівки та контрольні завдання / Ж. Б. Богдан, Н. В. Підбуцька. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. Н. В. Підбуцька. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 56 с. : табл., рис.


Мысли

Новиков, Б. В. Мысли : монография / Б. В. Новиков. — Киев : Мироновская типография, 2012. — 496 с.


Теорія і практика формування лідера

Теорія і практика формування лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар.: О. Г. Романовський [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 96 с.


Крос-культурні комунікації для бізнес-лідерів

Макаренко, А. Б. Крос-культурні комунікації для бізнес-лідерів : навч. посібник / А. Б. Макаренко ; дар. А. Б. Макаренко ; заг. ред. О. Г. Романовський ; НТУ “ХПІ”. — Київ : НВЦ Пріорітети, 2016. — 40 с.


Психологія інновацій та реклами

Закалик, Г. М. Психологія інновацій та реклами : навч. посібник / Г. М. Закалик, Н. В. Партико ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 248 с.


Мама, хочу собачку!

Сорокопуд, Н. А. Мама, хочу собачку! Как порадовать ребенка и избежать проблем / Н. А. Сорокопуд ; дар. Н. А. Сорокопуд. — Харьков : Иванченко И. С., 2016. — 48 с.


Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір

Андрушко, Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія / Л. В. Андрушко ; дар. Л. В. Андрушко. — Київ : ТОВ Юрка Любченка, 2016. — 212 с.


Основи філософії освіти

Пономарьов, О. С. Основи філософії освіти : навч.- метод. посібник / О. С. Пономарьов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.


Чоловік як еволюційна інновація?

Комарек, Станіслав. Чоловік як еволюційна інновація? Есеї про чоловічу природу, сексуальність, життєві стратегії та метаморфози маскулінності / С. Комарек ; дар. С. К. Шелковий ; пер. з чес.: О. Крушинська, Т. Окопна. — Львів : Апріорі, 2018. — 432 с. 


Психология: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие / А. Г. Романовский [и др.] ; дар. А. Г. Романовский ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : Точка, 2014. — 184 с.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського міжвуз. наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому дню філософії та 20-річчю ф-ту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний інститут”, 18-19 листоп. 2016 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, АВІНК, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2016. — 127 с.


Емоційний інтелект

Ґоулман, Д. Емоційний інтелект = Emotional Intelligence : [кн., яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним] / Д. Ґоулман ; пер. з англ. С.-Л. Гуменецька. —​ Харків : Віват, 2018. — 512 с.


Psychology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments

Romanovskyi, O. G. Psychology of a leader’s managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments / O. G. Romanovskyi, L. M. Gren’, A. Ye. Knysh ; ed. O. G. Romanovsky ; рец.: O. A. Ihnatyuk, T. B. Khomulenko ; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. — Electronic text data. - Kharkiv : NTU “KhPI”, 2015. — 116 p.


Pages