Основи філософії освіти

Пономарьов, О. С. Основи філософії освіти : навч.- метод. посібник / О. С. Пономарьов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.