Поведінкові компетенції в управлінні проектами

Пономарьов, О. С. Поведінкові компетенції в управлінні проектами : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 216 с.