Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. О. Г. Романовський ; НТУ “ХПІ” — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016.— 47 с.