Адаптивні антистресові психотехнології

Розов, В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посібник / В. І. Розов. —​ Київ : Кондор, 2015. — 275 с. : табл.