Дипломне проектування в комп’ютерній інженерії

Дипломне проектування в комп’ютерній інженерії : навч.-метод. посібник / В. Д. Далека [та ін.] ; дар. А. О. Подорожняк ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — ​56 с.