Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

​Новосибирский гос. техн.
ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 2(88) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 119 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

​Новосибирский гос. техн.
ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 1(87) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 116 с.


Проектування програмних систем

Бреславський, Д. В. Проектування програмних систем : конспект лекцій / Д. В. Бреславський, Ю. М. Коритко ; дар. Д. В. Бреславський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 130 с.


Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. Вип. 1(14) / відп. ред. О. К. Закусило. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 64 с.


Проектування та розробка скінченноелементного програмного забезпечення

Бреславський, Д. В. Проектування та розробка скінченноелементного програмного забезпечення : монографія / Д. В. Бреславський, Ю. М. Коритко, О. А. Татарінова ; дар. Д. В. Бреславський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 232 с.


Ресурсно-інформаційне забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України: проблеми та перспективи

Михайловська, О. В. Ресурсно-інформаційне забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України: проблеми та перспективи : монографія / О. В. Михайловська, Є. Ю. Сахно, Н. В. Ткаленко; Чернігівський нац. технолог.
ун-т. — Київ : Кондор, 2016. — 166 с.


Системне програмування

Рисованний, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисованний ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Слово, 2009. — 848 с.


Компьютерные сети

Касилов, О. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / О. В. Касилов, В. С. Бреславец ; дар. О. В. Касилов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Типография Мадрид, 2016. — 206 с.


Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання

Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання на тему “Знаходження екстремуму та побудова графіку функції” за курсом “Інформаційні технології та основи програмування в теплоенергетиці” : для студ. спец. 144 “Теплоенергетика” усіх форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Круглякова ; уклад.: О. В. Круглякова, О. П. Гордієнко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 24 с.


Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування технологічними процесами

Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування технологічними процесами : підручник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; дар. І. Л. Красніков ; ред. А. К. Бабіченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Нац. фармацевтический ун-т. — Харків : Водний Спектр Джі-Ем-Пі, 2016. — 433 с.


Куратор змісту

Кухаренко, В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; дар. Ю. М. Главчева ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 176 с.


Инженерные расчеты в среде EXCEL

Коцаренко, В. А. Инженерные расчеты в среде EXCEL : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 88 с.


ITA 2012

ITA 2012 : Joint International Scientifc Events on Informatics : program, Varna, June 18 — July 05, 2012 / ITHEA International Scientific Society ; дар. О. В. Каніщева. — Varna : [s. n.], 2012. — 16 p.


Информационно-лингвистические технологии экстракции и идентификации глубинных знаний в текстах

Хайрова, Н. Ф. Информационно-лингвистические технологии экстракции и идентификации глубинных знаний в текстах / Н. Ф. Хайрова, Н. В. Шаронова ; дар. Н. Ф. Хайрова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 205 с.


Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Информатика». Ч.2

Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу “Информатика” (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010) : для студ. хим. спец. всех форм обуч. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей ; сост. В. А. Коцаренко [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 64 с.


Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу «Информатика»

Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу “Информатика” (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010) : для студ. хим. спец. всех форм обуч. Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей ; сост. В. А. Коцаренко [и др.]. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. — 96 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 832

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 832 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 407 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 826

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 826 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 431 с.


Вестник Национального технического университета «ХПИ»

Вестник Национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 5 : Системный анализ, управление и информационные технологии / отв. ред. М. Д. Годлевский. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 168 с.

 


Pages