Графічний редактор Inkscape. Побудова фракталів та фільтрів

Кащеєв, Л. Б. Графічний редактор Inkscape. Побудова фракталів та фільтрів : навч. посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 173 с.