Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Збірник наукових праць. Вип. 4

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / ВІТІ. Вип. 4 / гол. ред. В. А. Романюк. —​ Київ : ВІТІ , 2017. — 146 с.


Системи машинного перекладу

Системи машинного перекладу : конспект лекцій / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 52 с.


Управління якістю

Капінос, Г. І. Управління якістю : навч. посібник / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. — Київ : Кондор, 2016. — 278 с.


Web-проектування

Зиков, І. С. Web-проектування : практикум / І. С. Зиков, О. П. Черних ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 184 с.


Вступ до алгоритмів

Вступ до алгоритмів = Introduction to Algorithms : переклад з англійської третього видання / Т. Г. Кормен [та ін.] ; наук. ред. А. Бандура ; пер. з англ.: О. Редчук [та ін.]. — Київ : К. І. С., 2019. — 1288 с.


PYTHON на примерах

Васильев А. Н. PYTHON на примерах. Практический курс по програмированию. 3-е издание. — СПб.: Наука и Техника, 2019. — 432 с.


Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку

Маловичко, С. В. Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку : монографія / С. В. ​Маловичко ; дар. Т. В. ​Давидюк ; ДонДУЕТ. — Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2015. — 428 с.


Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. і випр. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 496 с.


Основы работы в среде AutoCAD

Далека, В. Д. Основы работы в среде AutoCAD : лаб. практикум / В. Д. Далека, Е. П. Черных, А. Н. Шеин. Ч. 2 / НТУ “ХПИ” ; дар. Е. П. Черных. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — ​72 с.


Інформатика. Ч. 1

Черних, О. П. Інформатика : лаб. практикум / О. П. Черних, О. М. Шеін. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. О. П. Черних. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — ​112 с.


Pages