Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали восьмої Міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квіт. 2018 р. / ПолтНТУ, ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ ; ПолтНТУ, ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ. — Полтава ; Баку ; Харків : [б. и.], 2018. — 108 с.