Інформатика. Культура. Технології

Інформатика. Культура. Технології = Informatics. Culture. Technology : VII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-25 верес. 2019 : зб. тез доп. / ОНПУ. — Одеса : ОНПУ, 2019. — 142 с. : рис.