Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 квіт. 2019 р. / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ ; ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ. — Баку ; Харків ; Жиліна : ФОП Петров В. В., 2019. — 108 с.