Розрахунки в середовищі EXCEL

Коцаренко, В. О. Розрахунки в середовищі EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Ю. А. Селіхов, К. О. Горбунов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011.— 272 с.