Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 1.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, м. Харків, 16-18 трав. 2018 р. : у 4 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ; ред. Є. І. Сокол ; уклад. Лісачук Г. В. — Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 346 с.