Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Вестник национального технического университета «ХПИ». Вып. 46

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 46 : Информатика и моделирование ​/ отв. ред. В. Д. Дмитриенко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 193 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №4 (90)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. №4 (90) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 143 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №3 (89)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 3(89) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 142 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. 4 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2017. — 146 с.


Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей

Мартинюк, Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей : монографія / Г. Ф. Мартинюк ; НУВГП. — Київ : Кондор, 2017. — 182 с.


Теорія алгоритмів

Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посібник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко. — Київ : Ліра-К, 2014. — 340 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2018. — 324 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с.


Программирование на языке С#. Часть 3

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 3 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 92 с.


Программирование на языке С#. Часть 2

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 2 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 108 с.


Программирование на языке С#

Соловей, Л. В. Программирование на языке С# : лаб. практикум : в 3 ч. / Л. В. Соловей. Ч. 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. В. Соловей. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 116 с.


Алгоритми і структури даних: практикум

Стратієнко, Н. К. Алгоритми і структури даних: практикум : навч. посібник / Н. К. Стратієнко, М. Д. Годлевський, І. О. Бородіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 224 с.


Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем

​Годлевский, М. Д. Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие / М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 248 с.


Pages