Інтелектуальний аналіз даних. Методи Data Mining

Інтелектуальний аналіз даних. Методи Data Mining : навч.-метод. посібник / Н. Ю. Любченко [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 134 с. : табл., рис.