Алгоритми та структури даних

Бульба, С. С.  Алгоритми та структури даних : навч.-метод. посібник / С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. Д. Далека ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 116 с. : табл., рис.