Математичні розрахунки у MS EXCEL

Коцаренко, В. О. Математичні розрахунки у MS EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Л. В. Соловей, Н. М. Мірошніченко ; дар. Н. М. Мірошніченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 156 с. : табл., рис.