Web-технології та Web-дизайн : застосування мови HTML для створення електронних ресурсів

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна. Web-технології та Web-дизайн : застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посібник / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; КНУКіМ. — Київ : Ліра-К, 2020. — 212 с. : рис.