Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Інженерія програмного забезпечення

Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; НУБіП. — Київ : Центр учбової літ., 2020. — 204 с. : рис., табл.

 


Алгоритми та структури даних

Бульба, С. С.  Алгоритми та структури даних : навч.-метод. посібник / С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. Д. Далека ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 116 с. : табл., рис.


Математичні розрахунки у MS EXCEL

Коцаренко, В. О. Математичні розрахунки у MS EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Л. В. Соловей, Н. М. Мірошніченко ; дар. Н. М. Мірошніченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 156 с. : табл., рис.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. № 3-4(96)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 3-4(96) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 230 с.


Работа с графическим редактором Visio 2010

Коцаренко, В. А. Работа с графическим редактором Visio 2010 : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, Ю. А. Селихов, Е. Е. Делова ; дар. В. А. Коцаренко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Рюкзачок, 2018. — 160 с.


Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю

Дужий, В. І. Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю / В. І. Дужий ; ред. В. С. Харченко ; НАУ ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”. — Київ : Юстон, 2015. — 216 с.


Технологія Ethernet

Технологія Ethernet : лабораторний практикум / М. О. Білова [та ін.] ; дар. М. О. Білова ; НТУ “ХПІ”. — Львів ; Харків : Новий світ — 2000, 2020. — 196 с. : табл., рис. 


Базові алгоритми та основи програмування

Тверитникова, Олена Євгенівна. Базові алгоритми та основи програмування. Теорія і практика : навч. посібник / О. Є. Тверитникова, В. А. Крилова, О. Г. Васильченков ; дар. О. Є. Тверитникова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 264 с. : табл., рис.


Алгоритмізація та програмування 2

Ришковець, Ю. В. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. Ч. 2 / НУ “ЛП”. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 315 с. : рис. — (Комп’ютинг).


Алгоритмізація та програмування 1

Ришковець, Ю. В. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. Ч. 1 / НУ “ЛП”. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. —337 с. : табл. — (Комп’ютинг)


Pages