Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WINPLC V5

Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WINPLC V5 : навч. посібник / М. О. Подустов [та ін.] ; дар. І. Г. Лисаченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 192 с. : табл., рис.