Переклад англомовних текстів у галузі інформаційних банківських технологій

Бадан, А. А. Переклад англомовних текстів у галузі інформаційних банківських технологій : навч. посібник / А. А. Бадан ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 128 с.