Основи дослідження лінійних динамічних систем у середовищі пакету MATLAB

Асмолова, Л. В. Основи дослідження лінійних динамічних систем у середовищі пакету MATLAB : лаб. практикум / Л. В. Асмолова, В. М. Шамардіна ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 64 с.