Основи теорії систем та системного аналізу

Основи теорії систем та системного аналізу : підручник / М. А. Павленко [та ін.] ; дар. Н. Г. Кучук ; заг. ред. М. А. Павленко ; ХНУ ПС. — Харків : ХНУПС, 2018. — 216 с.