Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

شیمی‌ پایه‌

Masterton, W. L. شیمی‌ پایه‌  = Chemistry : translation from English W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford Chemistry / W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [Iran] : [s. n.], [20--]. — 580 p.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Л. Л. Брагіна [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 332 с.


Харчова хімія

Харчова хімія : навч. посібник / Л. В. Дуленко [та ін.] ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі. — Київ : Кондор, 2012. — 248 с.


Распылительная сушка

Долинский, А. А. Распылительная сушка : в 2 т. / А. А. Долинский, К. Д. Малецкая. — Т. 2 : Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов. — Киев : Академпериодика, 2015. — 390 с.


Автоматизированное управление технологическими процессами

Бобух, А. А. Автоматизированное управление технологическими процессами отрасли на примере производства кальцинированной соды по аммиачному способу : текст лекций / А. А. Бобух, А. М. Дзевочко, М. А. Подустов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 88 с.


Дивосвіт металів

Кондратюк, С. Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; ФІзико-технологічний ін-т металів та сплавів НАН України. — Київ : Академперіодика, 2015. — 204 с.


Электротермия в новых процессах углехимии

Слободской, С. А. Электротермия в новых процессах углехимии : монография / С. А. Слободской ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 252 с.


Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою «Розрахунок матеріального балансу»

Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою “Розрахунок матеріального балансу” : для студ. спец. “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Г. Г. Тульський, В. В. Штефан, Б. І. Байрачний. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 44 с.


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів хімічних спеціальностей заочної форми навчання / уклад.: І. М. Любченко, В. О. Мягкий, О. A. Максименко. — X. : НТУ «ХПІ», 2015.—16 с.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. — Ч. 2 : Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 336 с.


Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. — 288 с.


Pages