Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Технологія скла

Технологія скла : підручник : у 3 ч. / Й. М. Ящишин [та ін.]. Ч. 3 : Технологія скляних виробів / ІІТЗО МОН України ; ред. Й. М. Ящишин. — Львів : Растр-7, 2011. — 416 с. : рис. 


Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ

Пшинко, Г. М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ = Scientific Basis for Predicting the Behavior of Radionuclides in the Environment and in the Decontamination of Aquatic Environments / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук. — Київ : Наук. думка, 2019. — 408 с.


Загальна та неорганічна хімія

Гомонай, В. І. Загальна та неорганічна хімія : підручник / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. — Вінниця : Нова книга, 2016. — 448 с. 


Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу

Мірошниченко, Д. В. Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу : моногрфія / Д. В. Мірошниченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” ; Харків : Планета-Прінт, 2019. — 312 с.


Основные понятия и законы химии. Растворы

Лисачук, Л. Н. Основные понятия и законы химии. Растворы : учеб. пособие / Л. Н. Лисачук, Л. С. Федорова, И. А. Ралитная ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2008. — 220 с.  


Хімія високомолекулярних сполук

Гетьманчук, Ю. П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник / Ю. П. Гетьманчук, М. М. Братичак ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2008. — 460 с.


Научные аспекты технологий пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом

Евлаш, В. В. Научные аспекты технологий пищевых продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом : монография / В. В. Евлаш, Н. И. Погожих, В. А. Акмен ; дар. Л. В. Кричковская ; ХГУПТ. — Харьков : ХГУПТ, 2016. — 213 с.  табл., рис.


Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду

Рищенко, І. М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору(V) оксиду : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.17.01 / І. М. Рищенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків, 2014. — 39 с.


Хімія р4-елементів та їх сполук

Хімія р4-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко [та ін.] ; заг. ред. А. М. Бутенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 240 с.


Pages