Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Практикум з санітарно-хімічних та експлуатаційно-гігієнічних властивостей полімерних та композиційних матеріалів

Авраменко, В. Л. Практикум з санітарно-хімічних та експлуатаційно-гігієнічних властивостей полімерних та композиційних матеріалів / В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина ; дар.: В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 139 с. : табл., рис. 


Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров

Клещев, Н. Ф. Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров : учеб. пособие / Н. Ф. Клещев, М. П. Бенько ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2010. — 80 с.


Автоматизоване керування технологічними процесами галузі

Автоматизоване керування технологічними процесами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; дар. С. Д. Деменкова ; уклад.: А. О. Бобух [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 103 с.


Комп’ютерно-інтегровані системи керування об’єктами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом

Комп’ютерно-інтегровані системи керування об’єктами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом : текст лекцій / А. О. Бобух [та ін.] ; дар. С. Д. Деменкова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 111 с. : рис.


Сушіння та зберігання зерна

Сушіння та зберігання зерна : підручник / О. І. Шаповаленко [та ін.] ; НУХТ. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. — 396 с. : табл., рис.


Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв

Шульга, І. В. Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних виробництв : навч. посібник / І. В. Шульга, Д. В. Мірошниченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 320 с. : табл., рис.

 


Нанохімічні, наноструктурні і біоколоїдні аспекти трансформацій дисперсій залізоалюмосилікатних мінералів

Nanochemical, nanostructural and biocolloidal aspects of transformations in dispersions of iron-aluminosilicate minerals = Нанохімічні, наноструктурні і біоколоїдні аспекти трансформацій дисперсій залізоалюмосилікатних мінералів / I. G. Kovzun [et al.] ; National Academy of Sciences of Ukraine, F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloid Chemistry, NAS of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Engineering and Technology Institute “Biotechnika” NAAS of Ukraine, Odessa State Environmental University, Mes of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2020. — 187 p. : tab., fig. — (Project “Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language”). 


​Матеріальні, технологічні і теплові розрахунки в курсовому та дипломному проектуванні

Матеріальні, технологічні і теплові розрахунки в курсовому та дипломному проектуванні : навч.-метод. посібник / Л. Н. Кричковська [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 120 с. : табл., рис. 


Начала хімії гетероциклічних сполук

Швайка, О. П. Начала хімії гетероциклічних сполук : навч. посібник / О. П. Швайка, М. І. Короткіх ; ІНФОВ НАНУ, ІОХ НАНУ, ДонНУ. — Київ : Академперіодика, 2020. — 194 с.


Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і шихт на вихід основних продуктів коксування

Мірошниченко, Д. В. Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і шихт на вихід основних продуктів коксування : монографія / Д. В. Мірошниченко, М. Б. Головко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2020. — 115 с. : табл., рис. 


Pages