Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Гидравлика

Гидравлика : учеб. пособие / Л. Н. Цехмистро [и др.] ; дар. О. В. Дмитриенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 121 с.


Сборник задач по электромагнитному полю

Боев, В. М. Сборник задач по электромагнитному полю / В. М. Боев, И. Г. Мякшина, Л. А. Калашникова ; дар. В. М. Боев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2021. — 265 с. 


Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій

Панкратова, Н. Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій : монографія / Н. Д. Панкратова, Г. І. Гайко, І. О. Савченко ; НАНУ, НТУУ “КПІ”, ННК ІПСА. — Київ : Наук. думка, 2020. — 132 с.


Приводи машин

Бурек, Я. Приводи машин : навч. посібник / Я. Бурек, З. Стоцько ; НУ “ЛП”. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 152 с. 


Наноматеріалознавство

Афтанділянц, Є. Г. Наноматеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. — 1-ше вид., стер.— Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 550 с.


Гідравліка

Гідравліка : підручник / В. А. Дідур [та ін.] ; ред. В. А. Дідур. - вид., стер. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 624 с. 


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки [Текст] : навч. посібник / Р. В. Гула [та ін.]. — Київ : Каравела, 2020. — 240 с. : іл.


Автомобили-самосвалы КрАЗ

Левский, В. К. Автомобили-самосвалы КрАЗ : 50-летию выпуска первого серийного украинского грузового автомобиля посвящ. / В. К. Левский, С. В. Сазонов, М. А. Шелепенков ; общ. ред. С. В. Сазонов. — Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2010. — 399 с.


Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень

Латинін, Ю. М. Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень : навч.-метод. посібник / Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; дар.: Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 76 с.


Pages