Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності

Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності : навч.-метод. посібник з курсу “Опір матеріалів” / Б. М. Киркач [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 150 с.


Литво. Металургія. 2020

Литво. Металургія. 2020 : матеріали XVI, IX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 8-10 верес. 2020 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, НУ “Запорізька політехніка”, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. — 330 с.


Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения

Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения  = Structural nanocrystalline materials. Pundamentals and applications / К. Коч [и др.] ; пер. с англ., ред. М. Ю. Гуткин. — Москва : Физматлит, 2012. — 447 с.


Разрушение металлов

Ежов, А. А. Разрушение металлов / А. А. Ежов, Л. П. Герасимова ; отв. ред. Л. И. Леонтьев ; ИПК РАН. — Москва : Наука, 2004. — 400 с.


Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 2(2) / ДНДІВіС ОВТ ; гол. ред. В. Г. Башинський. — Чернігів : Брагинець О. В., 2019. — 175 с. : табл., рис.

 


Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту

Тверитникова, О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; дар. О. Є. Тверитникова ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 272 с. : табл., рис.


Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту : 7 000 термінів

Короткий українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту : 7 000 термінів / ЛНАУ, НУ “ЛП” ; дар. Б. І. Шуневич ; уклад.: Б. І. Шуневич, Г. Д. Олексів, Ю. І. Шийка. — Львів : Сполом, 2021. — 187 с.


Contactless De-Orbiting of Space Debris by the Ion Beam. Dynamics and Control = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка та керування

Alpatov, A. P. Contactless De-Orbiting of Space Debris by the Ion Beam. Dynamics and Control = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка та керування / A. P. Alpatov, S. V. Khoroshylov, A. I. Maslova ; National Academy of Sciences of Ukraine, State Space Agency of Ukraine, Institute of Technical Mechanics. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 170 p.


Методичні вказівки до розрахунку баштового крана з курсу “Спеціальні крани” : для студ. спец. 7.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання”

Методичні вказівки до розрахунку баштового крана з курсу “Спеціальні крани” : для студ. спец. 7.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. —  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 68 с.


Projektowanie wezlow i czesci maszyn

Kurmaz, L. W. . Projektowanie wezlow i czesci maszyn / L. W. Kurmaz, O. L. Kurmaz. — Kielce : Wydawnictwo Politechiki Świętokrzyskiej, 2004. — 416 S


Pages