Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Технологии обезвреживания и утилизации компонентов газовых выбросов

Хитрова, И. В. Технологии обезвреживания и утилизации компонентов газовых выбросов : учеб. пособие / И. В. Хитрова, Т. Б. Новожилова, Д. И. Нечипоренко ; дар. Т. Б. Новожилова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2016. — 132 с.


Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах = Thermal and Thermomechanical Processes in Turbogenerators

Кучинский, К. А. Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах = Thermal and Thermomechanical Processes in Turbogenerators : монография / К. А. Кучинский ; ИЭД НАН Украины. — Киев : Про Формат, 2020. — 240 с. 


Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації

Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації : монографія / Л. І. Ниркова [и др.] ; ІЕЗ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 143 с. 


Конкурсні задачі з електротехніки

Конкурсні задачі з електротехніки : навч. посібник / Н. П. Мусихіна [та ін.] ; дар. В. С. Марков ; НУ “ЛП”. — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2020. — 200 с.


Інженерія поверхні

Лузан, С. О. Інженерія поверхні : курс лекцій / С. О. Лузан, О. І. Сідашенко. — Харків : Водний Спектр Джі-Ем-Пі, 2019. — 186 с. 


Основи стандартизації

Сукач, М. К. Основи стандартизації : навч. посібник / М. К. Сукач. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2016. — 324 с. : рис., табл.


Наплавлення та напилення

Крахмальов, О. В.Наплавлення та напилення : лаб. практикум / О. В. Крахмальов, Ю. М. Латинін ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 80 с.


Лабіринтно-гвинтові насоси

Андренко, П. М. Лабіринтно-гвинтові насоси / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов, 2017. — 156 с.


Гідроенергетика. Т. 2

Гідроенергетика : підручник : 135-річчю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Присвячується / Є. І. Сокол [та ін.]. Т. 2 : Гідравлічні машини. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 531 с.


Гідроенергетика. Т. 1

Гідроенергетика : підручник : 135-річчю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Присвячується / Є. І. Сокол [та ін.]. Т. 1 : Гідрогазодинаміка. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 271 с.


Pages