Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Історія та перспективи нафтогазовидобування

Білецький, В. С. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. посібник / В. С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський ; НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, ХНУМГ. — 2–ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 302 с.


System problems of inertial navigation systems

Leonets, O. A. System problems of inertial navigation systems : monograph / O. A. Leonets, I. S. Bogatsky. — Pt. 3 : Software of platform INS / дар. О. А. Леонець. — Kyiv : Alpha Reklama, 2020. — 412 p.


Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities

Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities / V. P. Babak [et al.] ; ed. V. P. Babak ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Electrodynamics, Institute of Engineering Thermophysics. — Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 134 p.


Білецький Володимир Стефанович

Білецький В. С. = Biletskyy Volodymyr S : до 70-річчя від дня народження В. С. Білецького : біобібліогр. покажч.  / Донецьке відділення НТШ ; дар. В. С. Білецький ; уклад.: О. Башун, В. Оліфіренко ; ред. Р. М. Кушнір. — Харків ; Львів : НТШ, 2020. — 156 с. 


Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали

Самородов, В. Б. Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. Б. Самородов, В. М. Краснокутський, О. М. Агапов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 516 с.


Механіка двофазних потоків. Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах

Булат, А. Ф. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / А. Ф. Булат, О. І. Волошин. — Т. 3 : Методи розрахунків двофазних потоків у трубопровідних системах / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. — Київ : Наук. думка, 2019. — 182 c.


Історія науки й техніки

Ткаченко, С. С.С = History of Science and Technology : навч. посібник / С. С. Ткаченко, М. В. Гутник, В. А. Садковська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 114 с. : іл.

 


Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів

Дубовий, О. М. Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів = Thermal And Vacuum-Condensation Spray Technology : підручник / О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, М. М. Бобров ; НУК. — Миколаїв : Торубара В. В., 2018. — 202 с.


Технологія напилення покриттів

Dubovoy, A. N. Spray Technology = Технологія напилення покриттів : Study Guide / A. N. Dubovoy, A. N. Stepanchuk ; Admiral Makarov National University of Shipbuilding. — Mykolaiv : Torubara V. V., 2017. — 160 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Войцицький, А. П. Електроніка і мікросхемотехніка : підручник / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький ; ЖНАЕУ. — Херсон : Олді-плюс, 2018. — 300 с.


Допуски і посадки в машинобудуванні : міжнародні та національні аспекти стандартизації

Дубровський, С. С. Допуски і посадки в машинобудуванні : міжнародні та національні аспекти стандартизації : навч. посібник / С. С. Дубровський ; КНУ. — Львів ; Кривий Ріг : Новий світ — 2000, 2019. — 242 с.


Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю

Мірошниченко, Д. В. Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю : монографія / Д. В. Мірошниченко, Я. С. Балаєва, Ю. С. Кафтан ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : Планета-Прінт, 2019. — 121 с. : табл., рис.


Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на прикладах прогнозних задач в електроенергетиці

Тимчук, С. О. Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на прикладах прогнозних задач в електроенергетиці : монографія / С. О. Тимчук, М. М. Черемісін, В. В. Черкашина ; дар. В. В. Черкашина. — Харків : Факт, 2020. — 192 с. : табл., рис.


Pages