Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей

Назарчук, З. Т. Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей : монографія / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський, Т. В. Селівончик ; ФІМІ НАН України. — Київ : Наук. думка, 2019. — 256 с.


Проектирование гидроэлектростанций

Проектирование гидроэлектростанций : учеб. пособие / С. Ф. Артюх [и др.] ; дар.: А. П. Лазуренко [и др.] ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 140 с. : табл., рис.


Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами

Кацив, С. Ш. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами : навч. посібник / С. Ш. Кацив, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 148 с.


Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння

Митрофанов, О. С. Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння : навч. посібник / О. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурін ; НУК. — Миколаїв : Торубара В. В., 2018. — 152 с.


Все о технике и транспорте

Все о технике и транспорте / дар. С. В. Койсина ; пер. с англ. А. Валуйская. — Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. — 64 с.


Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю. О. Карпов [та ін.] ; ред. Ю. О. Карпов ; ВНТУ. — вид. стер. — Херсон : Олді-плюс, 2019. — 456 с.


В удивительном мире машин

Бирюков, Б. Н. В удивительном мире машин : учеб. пособие / Б. Н. Бирюков. — Одесса : Наука и техника, 2012. — 296 с. : рис.

 

 


Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості

Сахненко, М. Д. Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості : монографія / М. Д. Сахненко, О. О. Овчаренко, М. В. Ведь ; дар. М. Д. Сахненко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 148 с.


История развития локомотивостроения

Ларин, А. А. История развития локомотивостроения : учеб. пособие / А. А. Ларин, Л. В. Иванов ; дар. А. А. Ларин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 156 с.


Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій

Назарчук, З. Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З. Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський ; ХФТІ НАНУ, ФМІ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2016. — 307 с.


Pages