Розрахунки бруса при прямому згинанні

Розрахунки бруса при прямому згинанні : навч.-метод. посібник з курсу “Опір матеріалів” / В. М. Конкін [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 79 с.