Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. Вып. 54 (2019)

Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка = Optoelectronics and Semiconductor Technics : зб. наук. пр.Вып. 54 / ІФН НАНУ ; гол. ред. В. М. Сорокін. — Київ : ІФН НАНУ, 2019. — 152 с.