Механіка двофазних потоків. Т. 4

Волошин, О. І. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / О. І. Волошин, С. М. Пономаренко. — ISBN 978-966-00-1673-6. Т. 4 : Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах ежекторного типу / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. — Київ : Наук. думка, 2020. —168 с.