Порівняльний аналіз діючих стандартів і методик з інтерпретації результатів АРГ

Шутенко, О. В. Порівняльний аналіз діючих стандартів і методик з інтерпретації результатів АРГ : навч.-метод. посібник / О. В. Шутенко, О. С. Кулик, С. Г. Пономаренко ; дар. О. В. Шутенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 126 с.