Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Гидравлика

Гидравлика : учеб. пособие / Л. Н. Цехмистро [и др.] ; дар. О. В. Дмитриенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 122 с.

 

 


Гнучкі виробничі системи

Яковенко, І. Е. Гнучкі виробничі системи : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, О. М. Шелковой ; дар. І. Е. Яковенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Диса Плюс, 2019. — 248 с.


Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання

Древаль, О. М. Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, В. В. Пархоменко. Ч. 1 : Основи архітектури та архітектурних конструкцій / НТУ “ХПІ” ; дар. О. М. Древаль. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 120 с.


Основи нафтогазової інженерії

Білецький, В. С. Основи нафтогазової інженерії : підручник / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. Г. Вітрик ; НТУ “ХПІ”, ХНУМГ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 416 с.


Основи нафтогазової справи

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ. — 2000, 2018. — 312 с.


Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900

Тесла, Н. Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900 / Н. Тесла ; пер. Л. Б. Бабушкина ; отв. ред. Г. Л. Бажуков ; науч. ред.: В. Абрамович, В. Д. Привалов. — Самара : Агни, 2008. — 460 с.


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки : конспект лекцій для студ. соціально-гуманітарного напрямку підготовки / НТУ “ХПІ” ; дар. М. В. Гутник ; уклад.: М. В. Гутник, С. А. Радогуз, С. С. Ткаченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с.


Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання

Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання : для самостійної роботи студ. немашинобудівних спец. / НТУ “ХПІ” ; упоряд.: І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 48 с.


Нафтогазова інженерія

Нафтогазова інженерія : до 20-річчя кафедри “Обладнання нафтових і газових промислів” : наук.-техн. зб. Число 1 / ПолтНТУ ; дар. В. С. Білецький ; відп. ред. В. С. Білецький. — Полтава : БВЛ, 2016. — 237 с.


Матеріалознавство. Т. 2

Криль, Я. А. Матеріалознавство : тлумачний словник / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль. Т. 2 : Н-Я / ІФНТУНГ, УМТ ; ред. Я. А. Криль. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 476 с.


Матеріалознавство. Т. 1

Криль, Я. А. Матеріалознавство : тлумачний словник / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль. Т. 1 : А–М / ІФНТУНГ, УМТ ; ред. Я. А. Криль. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 432 с.


Електротехнічні пристрої. Ч. 2

Електротехнічні пристрої : лабораторний практикум з електротехніки з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” : у 3 ч. Ч. 2 / В. Ф. Болюх [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 54 с.


Pages