Гнучкі виробничі системи

Яковенко, І. Е. Гнучкі виробничі системи : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, О. М. Шелковий ; дар. І. Е. Яковенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Диса Плюс, 2021. — 282 с.