Імпульсні перетворювачі стабілізованої напруги

Островерхов, М. Я. Імпульсні перетворювачі стабілізованої напруги : навч. посібник / М. Я. Островерхов, В. І. Сенько, В. І. Чибеліс ; НТУУ “КПІ”. —  Київ : Ліра-К, 2020. — 247 с.