Електропривод

Електропривод : навч. посібник / Ю. М. Кутовий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с.