Удосконалення методів підвищення довговічності парових турбин

Удосконалення методів підвищення довговічності парових турбин : кол. монографія / Т. М. Пугачова [та ін.] ; дар. О. В. Круглякова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 105 с.