Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. Вып. 55 (2020)

Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка = Optoelectronics and Semiconductor Technics : зб. наук. пр. Вып. 55 / ІФН НАНУ ; гол. ред. В. М. Сорокин. — Київ : ІФН НАНУ, 2020. — 188 с.