Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Зб.№ 1(14)

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. № 1(14) / ВНТУ ; гол. ред. І. Н. Дудар. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2013. — 160 с.