Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 24

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання = Ventyliatsiia, Osvitlennia ta Teplohazopostachannia : наук.-техн. зб. Вип. 24 / КНУБА ; відп. ред. Е. С. Малкін. — Київ : КНУБА, 2018. — 60 с. : табл., рис.