Теорія та практика електромагнітних полів та процесів в електротехніці

Милых В. И. Теория и практика электромагнитных полей и процессов в электротехнике : учеб. пособ. электротехн. профиля : для отечеств. и иностр. студентов и аспирантов / В. И. Милых ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 373 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мілих В. І.